Garanti

  • Vi gir som hovedregel et 2 års garanti på vårt sortiment, dog gjelder ikke dette forbruksartikler og slitedeler.
  • Garantitiden regnes fra opprinnelig kjøpsdato og gjelder mot fremvisning av kvittering.
  • Garantien gjelder bare når varen er benyttet i henhold til brukerveiledningen, og den ikke er utsatt for større påkjenninger enn den er beregnet for. I tilfelle feil så bytter vi varen eller du får pengene tilbake mot at vi mottar den defekte varen.

Vi dekker ikke indirekte tap:

For å unngå problemer bør du alltid kontrollere at du har fått riktig produkt før du går i gang med monterings- eller demonteringsarbeid.

Husk på at mange varer bør monteres av en fagmann. Monter ikke varen selv dersom du ikke er sikker på hvordan du skal gjøre det. Vi dekker ikke tap i næringsvirksomhet eller andre indirekte tap.